Կառավարություն

Առընթեր պետական կառավարման մարմիններ

Արթուր Արշավիրի Գաբրիելյան

Արթուր
Արշավիրի
Գաբրիելյան

Շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի առաջին տեղակալ- պաշտոնակատար

Պաշտոնն ստանձնել է
16.11.2016