Կառավարություն

Կառավարության գործունեության իրավական հիմքերը

Կառավարության գործունեության ծրագիրը (450 Կբ)

Ընդունված է` 01.01.2012

Կառավարության գործունեության կարգը (243 Կբ)

Ընդունված է` 12.12.2007

Սահմանադրության` կառավարության բաժինը (60 Կբ)

Ընդունված է` 10.12.2006