Հղումներ

ԱՀ Նախագահ
www.president.nkr.am

ԱՀ Ազգային ժողով

www.nankr.am

ԱՀ Նախարարություններ

Աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի նախարարություն
www.mss.nkr.am

Առողջապահության նախարարություն
www.moh.nkr.am

Արդարադատության նախարարություն
www.minjustnkr.am

Արտաքին գործերի նախարարություն
www.nkr.am

Գյուղատնտեսության նախարարություն
www.minagro.nkr.am

Էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն
http://armei.am

Կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարություն
http://edu.nkr.am
 

Պաշտպանության նախարարություն
www.nkrmil.am

Քաղաքաշինության նախարարություն

http://mudnkr.am/

Ֆինանսների նախարարություն
http://minfin-nkr.am/

 

 ԱՀ Պետական կառավարման մարմիններ

Ազգային անվտանգության ծառայություն

http://nssartsakh.am

Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն
http://rs-nkr.am/

Բնապահպանության կոմիտե

www.ahbk.am

 Ոստիկանություն
www.police.nkr.am

 

Այլ մարմիններ

ԱՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն
www.stat-nkr.am

ԱՀ Դատախազություն
www.genprocnkr.am

ԱՀ դատական համակարգ

courtnkr.am

Զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության վարչություն
www.karabakh.travel

ԱՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
www.cec.am

ԱՀ Հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողով
www.kargavorum.nkr.am

 ԱՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

www.csc-nkr.net