Հղումներ

ԱՀ Նախագահ
www.president.nkr.am

ԱՀ Ազգային ժողով
www.nankr.am

ԱՀ Նախարարություններ

Սոցիալական զարգացման և միգրացիայի  նախարարություն
www.mss.nkr.am

Առողջապահության նախարարություն
www.mohnkr.am

Արդարադատության նախարարություն
www.minjustnkr.am

Արտաքին գործերի նախարարություն
http://nkr.am

Գյուղատնտեսության նախարարություն
www.minagro.nkr.am

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
http://edu.nk.am

Ներքին գործերի նախարարություն
www.police.nk.am

www.rs-nkr.am
 
Պաշտպանության նախարարություն
www.nkrmil.am

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
https://www.mtai.am/

Քաղաքաշինության նախարարություն
http://mudnkr.am/

Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն
http://minfin-nkr.am/

 

 ԱՀ Պետական կառավարման մարմիններ

Ազգային անվտանգության ծառայություն
http://nssartsakh.am

Կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե

Նյութական վնասների հարցերի կոմիտե

Պետական եկամուտների կոմիտե

www.tax.nk.am

Պետական վերահսկողական ծառայություն

Ջրային կոմիտե

Բնակարանային կոմիտե

http://hcnkr.am/hy

 

 

 Այլ մարմիններ

ԱՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն
www.stat-nkr.am

ԱՀ Դատախազություն
www.genprocnkr.am

ԱՀ դատական համակարգ
courtnkr.am

Զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության վարչություն
www.karabakh.travel

ԱՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
www.cec.am

ԱՀ Հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողով
www.kargavorum.nkr.am

ԱՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ
www.csc-nkr.net