Կառավարություն

Նախարարություններ

Աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն

ԱՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարար
Սամվել Արպատի Ավանեսյան

էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն

ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար
Լևոն Ավետիսի Գրիգորյան

Մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարար
Սերգեյ Նարիկի Շահվերդյան