Կառավարություն

Նախարարություններ

Աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի նախարարություն

ԱՀ Աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի նախարար
Սամվել Արպատի Ավանեսյան

Առողջապահության նախարարություն

ԱՀ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար
Արայիկ Միքայելի Բաղրյան

էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն

ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար
Լևոն Ավետիսի Գրիգորյան

Ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարարություն

ԱՀ ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարար
Սամվել Սերգեյի Շահրամանյան