Կառավարություն

Նախարարություններ

Աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի նախարարություն

ԱՀ աշխատանքի և սոցիալական և բնակարանային հարցերի նախարար
Սամվել Արպատի Ավանեսյան

էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն

ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար
Լևոն Ավետիսի Գրիգորյան