Կառավարություն

Նախարարություններ

Սամվել Սերգեյի Շահրամանյան

Սամվել
Սերգեյի
Շահրամանյան

ԱՀ ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարար


Ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարարություն

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն