Կառավարություն

Նախարարություններ

 Ժիրայր Մելսիկի Միրզոյան


Ժիրայր
Մելսիկի
Միրզոյան

ԱՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար


Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

Կայք`
http://mnp.nkr.am