Կառավարություն

Նախարարություններ

Ջալալ Անատոլիի  Հարությունյան

Ջալալ
Անատոլիի
Հարությունյան

ԱՀ պաշտպանության նախարար


Պաշտպանության նախարարություն

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որն իրականացնում է պաշտպանության բնագավառում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը:

Կայք`
http://www.nkrmil.am