Կառավարություն

Նախարարություններ

Միքայել Ալբերտի Արզումանյան

Միքայել
Ալբերտի
Արզումանյան

ԱՀ պաշտպանության նախարար

Պաշտոնն ստանձնել է
26.10.2020