Կառավարություն

Նախարարություններ

Կարեն Բորիսի Դանիելյան

Կարեն
Բորիսի
Դանիելյան

ԱՀ արդարադատության նախարար

Պաշտոնն ստանձնել է
18.12.2020