Կառավարություն

Նախարարություններ

 Արմինե Անդրեյի Պետրոսյան


Արմինե
Անդրեյի
Պետրոսյան

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարար

Պաշտոնն ստանձնել է
1.09.2021