Կառավարություն

Նախարարություններ

Կամո Բահատուրի Վարդանյան

Կամո
Բահատուրի
Վարդանյան

ԱՀ պաշտպանության նախարար

Պաշտոնն ստանձնել է
11.09.2021