Կառավարություն

Պետական կառավարման այլ մարմիններ

Կարեն Ալեքսանդրի Շահրամանյան

Կարեն
Ալեքսանդրի
Շահրամանյան

ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ


Կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե

 -