Կառավարություն

Պետական կառավարման այլ մարմիններ

Արմեն Արտիկի Մանգասարյան

Արմեն
Արտիկի
Մանգասարյան

ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտեի նախագահ

Պաշտոնն ստանձնել է
27.08.2021