Կառավարություն

Շրջաններ

Հադրութի շրջան

Հադրութի շրջանի վարչակազմի ղեկավար
Իվան Խորենի Ավանեսյան

Մարտակերտի շրջան

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավար
Էդգար Թելմանի Հարությունյան

Մարտունու շրջան

Մարտունու շրջանի վարչակազմի ղեկավար
Մհեր Մուրադի Օհանյան

Շահումյանի շրջան

Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար
Գագիկ Սուրենի Մարտիրոսյան

Շուշիի շրջան

Շուշիի շրջանի վարչակազմի ղեկավար
Վլադիմիր Սուրենի Կասյան

Քաշաթաղի շրջան

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավար
Ստեփան Սարգսի Սարգսյան