Կառավարություն

Շրջաններ

Արսեն Ռոմանի Ավանեսյան

Արսեն
Ռոմանի
Ավանեսյան

ԱՀ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավար


Մարտակերտի շրջան

1. Մարտակերտի շրջանը գտնվում է ԼՂՀ հյուսիս-արևելյան մասում
2. Տարածքը – 1 795.1 քառ. կմ
3. Համայնքների թիվը - 43
4. Բնակեցված բնակավայրերի թիվը - 51
5. Բնակչության թիվը առ 01.07.2016 թ. – 19 351
6. Գյուղատնտեսական հողահանդակների մակերեսը – 59 199 հա
7. Անտառային հողերի մակերեսը – 86 823 հա
8. Գյուղատնտեսության զարգացած ճյուղեր – անասնապահություն և հացահատիկի արտադրություն
9. Տնտեսության այլ զարգացած ճյուղեր - հանքարդյունաբերություն
10. Կարևոր գետերը, լճերը - Թարթառ և Խաչեն գետեր, Սարսանգի ջրամբար