Կառավարություն

Շրջաններ

Էդիկ Սամվելի Ավանեսյան

Էդիկ
Սամվելի
Ավանեսյան

ԱՀ Մարտունու շրջանի վարչակազմի ղեկավար


Մարտունու շրջան

1. Մարտունու շրջանը գտնվում է ԼՂՀ արևելյան մասում
2. Տարածքը - 951.1 քառ. կմ
3. Համայնքների թիվը -35 համայնք
4. Բնակեցված բնակավայրերի թիվը - 39
5. Բնակչության թիվը առ 01.07.2016 թ..-24 341
6. Գյուղատնտեսական հողահանդակների մակերեսը 27 188 հա
7. Անտառային հողերի մակերեսը-15 113 հա
8. Գյուղատնտեսության զարգացած ճյուղեր -բուսաբուծություն և անասնապահություն
9. Տնտեսության այլ զարգացած ճյուղեր - մեղվաբուծություն
10. Կարևոր գետերը, լճերը - Վարանդա, Խոնաշեն, Չալուն գետ