Կառավարություն

Շրջաններ

Համլետ Սլավայի Ապրեսյան

Համլետ
Սլավայի
Ապրեսյան

ԱՀ Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար


Ասկերանի շրջան

  1.  Ասկերանի շրջանը գտնվում է ԼՂՀ արևելյան մասում
  2.  Տարածքը – 1 196.3քառ. կմ
  3. Համայնքների թիվը - 42
  4.  Բնակեցված բնակավայրերի թիվը - 45
  5.  Բնակչության թիվը առ 01.07.2016 թ.- 18 316 հազ. մարդ
  6.  Գյուղատնտեսական հողահանդակների մակերեսը – 42 428,16 հա
  7.  Անտառային հողերի մակերեսը – 366,6 քառ. կմ
  8.  Գյուղատնտեսության զարգացած ճյուղեր – հացահատիկի և բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակություն, այգեգործություն և անասնաբուծություն
  9.  Տնտեսության այլ զարգացած ճյուղեր – գինեգործություն, պահածոների արտադրություն, փայտամշակում, ծխախոտի հումքի մշակում, խճի և ավազի արտադրություն
  10.  Կարևոր գետերը, լճերը – Կարկառ, Խաչեն, Մեղրագետ