Կառավարություն

Շրջաններ

Արթուր Արտաշեսի Բաղդասարյան

Արթուր
Արտաշեսի
Բաղդասարյան

ԱՀ Հադրութի շրջանի վարչակազմի ղեկավար


Հադրութի շրջան

1. Հադրութի շրջանը գտնվում է ԼՂՀ հարավ-արևելյան մասում
2. Տարածքը - 1 876.8 քառ. կմ
3. Համայնքների թիվը - 30
4. Բնակեցված բնակավայրերի թիվը - 43
5. Բնակչության թիվը առ 01.07.2016 թ. – 14 758
6. Գյուղատնտեսական հողահանդակների մակերեսը – 107 743 հա
7. Անտառային հողերի մակերեսը – 64 049.77 հա
8. Գյուղատնտեսության զարգացած ճյուղեր – հողագործություն, անասնապահություն, այգեգործություն
9. Տնտեսության այլ զարգացած ճյուղեր – գրանիտի քարի հանում
10. Կարևոր գետերը, լճերը – Իշխանագետ