Կառավարություն

Շրջաններ

Մուշեղ Կորյունի Ալավերդյան

Մուշեղ
Կորյունի
Ալավերդյան

ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ, վարչակազմի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար


Քաշաթաղի շրջան

1. Քաշաթաղի շրջանը գտնվում է ԼՂՀ արևմտյան մասում
2. Տարածքը – 3 376.6 քառ.կմ
3. Համայնքների թիվը – 54
4. Բնակեցված բնակավայրերի թիվը – 108
5. Բնակչության թիվը առ 01.07.2016 թ.. – 10 489
6. Գյուղատնտեսական հողահանդակների մակերեսը – 151 576.44 հա
7. Անտառային հողերի մակերեսը – 167256.99 հա
8. Գյուղատնտեսության զարգացած ճյուղեր – հողագործություն, այգեգործություն, անասնապահություն, թռչնաբուծություն, մեղվաբուծություն
9. Տնտեսության այլ զարգացած ճյուղեր – հանքարդյունահանություն
10. Կարևոր գետերը, լճերը – Հակարի՝ Աղավնո, Հոչանց և Շալուա վտակներով, Որոտան, Ողջի գետերը, Արաքսի ջրամբար