Կառավարություն

Շրջաններ

 Սերգեյ Արամի Չիլինգարյան


Սերգեյ
Արամի
Չիլինգարյան

ԱՀ Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար


Շահումյանի շրջան

1. Շահումյանի շրջանը գտնվում է ԼՂՀ հյուսիսային մասում
2. Տարածքը – 1 829,8 քառ. կմ
3. Համայնքների թիվը - 16
4. Բնակեցված բնակավայրերի թիվը - 17
5. Բնակչության թիվը առ 01.07.2016 թ. – 3 779
6. Գյուղատնտեսական հողահանդակների մակերեսը – 155 218,8 հա
7. Անտառային հողերի մակերեսը – 28 000 հա
8. Գյուղատնտեսության զարգացած ճյուղեր - անասնաբուծություն, մեղվաբուծություն
9. Տնտեսության այլ զարգացած ճյուղեր - մոտ հեռանկարում հանքաարդյուանբերություն
10. Կարևոր գետերը, լճերը- գետեր – Թարթառ, Թութխուն, Լև լճեր - Ալ լճեր.