Կառավարություն

Շրջաններ

Գրիշա Համբարձումի Հովհաննիսյան

Գրիշա
Համբարձումի
Հովհաննիսյան

ԱՀ Շուշիի շրջանի վարչակազմի ղեկավար


Շուշիի շրջան

1. Շուշիի շրջանը գտնվում է ԼՂՀ արևմտյան մասում
2. Տարածքը - 381,3 քառ. կմ
3. Համայնքների թիվը - 7
4. Բնակեցված բնակավայրերի թիվը - 11
5. Բնակչության թիվը առ 01.07.2016 թ. – 5 668
6. Գյուղատնտեսական հողահանդակների մակերեսը – 12 484,9 հա
7. Անտառային հողերի մակերեսը – 24 226.56 հա
8. Գյուղատնտեսության զարգացած ճյուղեր – անասնապահություն, հողագործություն
9. Տնտեսության այլ զարգացած ճյուղեր - մեղվաբուծություն
10. Կարևոր գետերը, լճերը - Կարկառ, Վարարակն