Կառավարություն

Շրջաններ

Սասուն Ալեքսանդրի Բարսեղյան

Սասուն
Ալեքսանդրի
Բարսեղյան

ԱՀ Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար

Պաշտոնն ստանձնել է
17.09.2020