Կառավարություն

Շրջաններ

Էդիկ Սամվելի Ավանեսյան

Էդիկ
Սամվելի
Ավանեսյան

ԱՀ Մարտունու շրջանի վարչակազմի ղեկավար

Պաշտոնն ստանձնել է
12.02.2021