Կառավարություն

Շրջաններ

Արթուր Արտաշեսի Բաղդասարյան

Արթուր
Արտաշեսի
Բաղդասարյան

ԱՀ Հադրութի շրջանի վարչակազմի ղեկավար

Պաշտոնն ստանձնել է
18.01.2021