Պետական նախարար

Ելույթներ և ուղերձներ

ԼՂՀ վարչապետ Ա. Հարությունյանի ելույթը ԼՂՀ կառավարության նիստում

25.04.2012 - ԵԼՈՒՅԹ (կենսաթոշակային ) Հարգելի գործընկերներ‚ մինչև օրակարգային հաջորդ հարցերին անցնելը ես կցանկանայի մի քանի խոսք ասել ներկայացվելիք հարցերի վերաբերյալ‚ խոսքս վերաբերվում է կենսաթոշակային բարեփոխումների ծրագրին։ Ինչպես գիտեք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012-2017 թվականների գործունեության ծրագրով հասարակության յուրաքանչյուր անդամի համար արժանապատիվ ծերության ապահովումը հրչակվել է որպես գերակայություն: Գնահատելով կենսաթոշակային ներկայիս բաշխողական...