Պետական նախարար

Պետական նախարարի աշխատակազմ

ԱՀ պետական նախարարի աշխատակազմի ղեկավար

ԱՀ պետական նախարարի խորհրդականներ

ԱՀ պետական նախարարի օգնականներ

Արթուր Կամոյի Հայրապետյան

Կարեն Էդուարդի Վանյան
Հեռ. 97-17-22
էլ. փոստ

Վարազդատ Գևորգի Վասիլյան
Հեռ. 97-17-22
էլ. փոստ

Պետական նախարարի աշխատակազմի ստորաբաժանումներ

Սոցիալ-տնտեսական վարչություն

Սոցիալ-տնտեսական վարչության պետ`
Սուսաննա Վանյայի Աբրահամյան
Հեռ. 94-10-45, էլ. փոստ`

Տարածքային կառավարման վարչություն


Հեռ. 94-67-41 , էլ. փոստ`

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին


Հեռ. 94-48-43

Ընդհանուր բաժին

Ընդհանուր բաժնի վարիչ`
Արինե Ալեքսեյի Ոսկանյան
Հեռ. 95-11-11

Ֆինանսատնտեսական բաժին

Ֆինանսատնտեսական բաժնի վարիչ`
Արֆենյա Վալերիի Օհանյան
Հեռ. 95-10-45