Պետական նախարար

Պետական նախարարի աշխատակազմ

ԱՀ պետական նախարարի աշխատակազմի ղեկավար

ԱՀ պետական նախարարի օգնականներ

Կարինե Արթուրի Հովհաննիսյան

Պետական նախարարի աշխատակազմի ստորաբաժանումներ

Սոցիալ-տնտեսական վարչություն

Սոցիալ-տնտեսական վարչության պետ`
Սուսաննա Վանյայի Աբրահամյան
Հեռ. 94-10-45, էլ. փոստ`

Ընդհանուր բաժին

Ընդհանուր բաժնի վարիչ`
Արինե Ալեքսեյի Ոսկանյան
Հեռ. 95-11-11

Իրավաբանական բաժին

Իրավաբանական բաժնի վարիչ`
Հայկ Սայադի Հակոբյան

Մարդասիրական և զարգացման ծրագրերի համակարգման բաժին

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի վարիչ`
Սամվել Կիմայի Բալայան

Ֆինանսատնտեսական բաժին

Ֆինանսատնտեսական բաժնի վարիչ`
Արֆենյա Վալերիի Օհանյան
Հեռ. 95-10-45