Պետական նախարար

Պետական նախարարի աշխատակազմ

Սոցիալ-տնտեսական վարչություն

Սոցիալ-տնտեսական վարչության պետ` Սուսաննա Վանյայի Աբրահամյան
Հեռ. 94-10-45
էլ. փոստ

Ծրագրերի և վերլուծության բաժին

Ծրագրերի և վերլուծության բաժնի վարիչ`
Կամո Թարխանի Թարխանյան
Հեռ. 94-45-29

Սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության բաժին

Սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության բաժնի վարիչ`
Գալինա Վլադիմիրի Պողոսյան
Հեռ. 95-42-29