Տեղեկատվական կենտրոն

Տեսանյութեր

Խորհրդակցություն

08.08.2013 -
Խորհրդակցություն ԼՂՀ վարչապետի մոտ` նվիրված «Աֆրիկյան ժանտախտ» համաճարակի հետևանքների քննարկմանը

Համայնքապետերի հաշվետվություններ

08.08.2013 -
ԼՂՀ վարչապետի մասնակցությամբ Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա, Թաղավարդ, Շեխեր և Հադրութի շրջանի Տումի և Տող համայնքների ղեկավարների հաշվետվությունների ներկայացում

Հանդիսավոր միջոցառում

08.08.2013 -
ԼՂՀ վարչապետի մասնակցությունը «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ կողմից հանրապետության նորաստեղծ ընտանիքներին ֆինանսական խրախուսման նպատակով կազմակերպված հանդիսավոր միջոցառմանը

Համայնքապետի հաշվեվություն

08.08.2013 -
ԼՂՀ վարչապետի մասնակցությամբ Մարտակերտ քաղաքի համայնքի ղեկավարի հաշվետվության ներկայացում

Խորհրդակցություն

08.08.2013 -
ԼՂՀ Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամում վարչապետ Արա Հարությունյանի հրավիրած խորհրդակցություն` գարնանացանի գյուղատնտեսական աշխատանքների հետ կապված հարցերի քննարկում

Համայնքապետերի հաշվետվություն

08.08.2013 -
ԼՂՀ վարչապետի մասնակցությամբ Մարտունուշրջանի Գիշի և Խնուշինակ համայնքների ղեկավարների հաշվետվությունների ներկայացում